Hoe uw auto verzekeren?

Category: Diverse Auto

Het is bij iedereen wellicht wel bekend dat uw auto verzekeren vandaag de dag op heel wat verschillende manieren kunt organiseren. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om gebruik te maken van de standaard WA-verzekering, maar er kan ook worden gekozen voor een autoverzekering met aanvullende voorwaarden. In het laatste geval kan er dan bijvoorbeeld ook schade worden ingedekt welke het gevolg is van een brand of van bijvoorbeeld vandalisme. Twijfelt u ook over hoe uw auto te verzekeren? Dan is het zonder meer een aanrader om even stil te blijven staan bij de informatie zoals aangegeven hier op deze pagina!

Wat dekt de basis autoverzekering of WA-verzekering?

In eerste instantie zijn er ongelofelijk veel mensen die de keuze maken om hun auto te laten verzekeren met behulp van de standaard, wettelijk verplichte autoverzekering. Uw auto verzekeren door middel van de WA-verzekering zorgt ervoor dat u kunt rekenen op enkele niet onbelangrijke voordelen. In eerste instantie voldoet u natuurlijk perfect aan de geldende wetgeving. Dat is echter niet alles. Daarnaast is het met behulp van een WA-verzekering namelijk eveneens mogelijk om uw auto te verzekeren tegen een zeer scherp prijskaartje.

Dat uw auto verzekeren door middel van de WA-verzekering in de praktijk op financieel vlak zo interessant is heeft in het bijzonder te maken met het feit dat uitsluitend de schade ten opzichte van derden wordt ingedekt. Meer concreet is het dus zo dat u bij een ongeval niet kunt rekenen op een financiële tussenkomst voor wat de schade aan uw eigen voertuig betreft. Wilt u dat wel? In dat geval zult u ervoor moeten kiezen om te kijken in de richting van de all risk autoverzekering. Uw auto verzekeren met een dergelijke verzekering gaat in de praktijk evenwel wel steeds gepaard met een behoorlijk stevige kostprijs.

Is het mogelijk om te besparen op de WA-verzekering?

Uw auto verzekeren door middel van de wettelijk verplichte WA-verzekering is dus voor veel mensen voldoende. In het bijzonder het gunstige prijskaartje is natuurlijk iets waar veel mensen voor zwichten. Dit gezegd zijnde stellen velen zich wel de vraag of er eventueel een mogelijkheid bestaat om nog meer te kunnen besparen op het afsluiten van de WA-verzekering. Dat is zeker mogelijk. In tegenstelling tot wat veel potentiële verzekeringnemers denken of vrezen is het namelijk zo dat de verzekeringspremie van de WA-verzekering absoluut niet wettelijk is vastgesteld, integendeel. Door het uitvoeren van een vergelijking is het dus wel degelijk mogelijk om de kostprijs van uw WA-verzekering nog wat te drukken.

Uw auto verzekeren tegen diefstal, brand en glasbreuk

Het spreekt voor zich dat de WA-verzekering lang niet de enige mogelijkheid biedt om uw auto te verzekeren. U kunt er namelijk ook voor kiezen om een aanvullende autoverzekering af te sluiten. Uw auto verzekeren door middel van de beperkt cascoverzekering is bijvoorbeeld ook een optie. In dit geval kunt u rekenen op heel wat extra schade welke wordt ingedekt zoals:

  • Schade veroorzaakt door brand;
  • Glasschade zoals bijvoorbeeld een sterretje in uw ruit;
  • (Financiële) schade ten gevolge van diefstal;
  • Schade als gevolg van een aanrijding met een dier;

Het afsluiten van een beperkt cascoverzekering kan in principe voor iedereen het overwegen waard zijn. Dit echter niet in het minst wanneer uw auto bijvoorbeeld steevast aan de kant van de straat geparkeerd staat. Ook wanneer uw auto wel altijd netjes in een parkeergarage staat kan dit overigens aan te raden zijn. Er zou namelijk maar eens brand moeten uitbreken…

Uw auto verzekeren door middel van de beperkte cascoverzekering of de WA+ autoverzekering kan zoals bovenstaande reeds aangeeft dus zeker de moeite waard zijn. Dit gezegd zijnde is het wel zo dat dit type van autoverzekering uiteraard duurder is in vergelijking met de eenvoudigere, verplichte WA-variant. Dit gezegd zijnde is het dan weer wel zo dat de beperkte cascoverzekering gevoelig voordeliger is in vergelijking met de volledige cascoverzekering.

Wanneer uw auto all risk verzekeren?

Uw auto verzekeren door middel van een all risk autoverzekering is uiteraard eveneens een optie welke u kunt overwegen. Het afsluiten van een all risk of volledig casco autoverzekering gaat in de praktijk evenwel wel steeds gepaard met een stevige kostprijs. Deze kostprijs is het gevolg van het feit dat ook de schade die u zelf aan uw voertuig veroorzaakt wordt ingedekt. Dat is een belangrijk verschil met de overige autoverzekeringen die op de markt zijn terug te vinden. Hoe hoog de premie voor de all risk autoverzekering uiteindelijk zal uitvallen is vooral afhankelijk van de specificaties waar het te verzekeren voertuig over beschikt.

Uw auto verzekeren door middel van een all risk autoverzekering is in de praktijk helaas niet altijd mogelijk. Dit geldt in het bijzonder voor oudere tweedehandse voertuigen. Heel wat verzekeraars hanteren namelijk een leeftijdslimiet voor wat het all risk verzekeren van een voertuig betreft. Op het ogenblik dat deze leeftijd is bereikt zult u dan ook maximaal nog kunnen kiezen voor het afsluiten van een beperkte cascoverzekering. Dat is misschien vervelend, maar er is in de praktijk helaas vrij weinig aan te doen.

Verstandig uw auto verzekeren met deze 3 tips

Bovenstaande informatie heeft reeds duidelijk gemaakt op welke verschillende manieren uw auto verzekeren tegenwoordig precies mogelijk is. Dit is natuurlijk zeer interessant om te weten, maar er is meer. Voordat u overgaat tot het afsluiten van een bepaalde autoverzekering is het namelijk ook altijd aan te raden om rekening te houden met deze tips:

  1. Bedenk bij uzelf aan welk type autoverzekering u echt nood heeft;
  2. De premie van uw autoverzekering wordt vooral gebaseerd op uw schadeverleden;
  3. Bepaal voor uzelf hoe u de verzekeringspremie het liefst wenst te betalen;

In het bijzonder dit laatste is iets waar mensen bij hun auto verzekeren nog steeds relatief weinig bij stil staan. Bij het merendeel van de verzekeraars is het namelijk zo dat u niet alleen op jaarbasis de premie van uw autoverzekering kunt betalen, maar ook per maand. Let wel, het is best mogelijk dat er hiervoor een bepaalde toeslag in rekening wordt gebracht.

Vergelijk de allerbeste autoverzekeringen op Diks.nl en vraag naar de mogelijkheden.